DRZWI "DO ZAGINIONEGO ŚWIATA"

NIEZWYKŁE ZAKĄTKI ZIEMI SĘKOWSKIEJ

Informacje o obiekcie

AAA

Wędrując pustymi dolinami Beskidu Niskiego możemy natknąć się na dziwne zjawisko. W samym środku głuszy, pośród łąk lub na skraju lasu stoją… drzwi. Proste, drewniane, jakby czekające na to, aż ktoś je otworzy. Te dziwne wrota jednak do niczego nie prowadzą, za nimi jest już tylko pustka…

Kiedy podejdziemy bliżej, okazuje się, że drzwi to w istocie jedyne i niepowtarzalne monumenty  symbolizujące nieistniejące wsie po których do dzisiaj pozostały jedynie zdziczałe sady, cmentarze oraz liczne krzyże i kapliczki, które są niemymi świadkami toczącego się tutaj niegdyś życia.  W 2008 roku w ramach konkursu Mecenat Małopolski, powstał projekt o nazwie „Przez zarośnięte trawą koleiny dróg, co się kończą przy umarłych sadach… Zapomniane wsie Łemkowszczyzny”. Jego twórcą i realizatorem była działająca w Zjednoczeniu Łemków Natalia Hładyk, a jednostką finansującą województwo małopolskie. Program miał na celu ocalenie od całkowitego zapomnienia nie istniejących współcześnie wiosek w Beskidzie Niskim tj. Czarnego, Długiego, Lipnej, Nieznajowej i Radocyny. Mieszkańcy tych miejscowości wyjechali za namową władz lub zostali przymusowo wysiedleni w latach 1945 – 1947. Na tablicach informacyjnych umieszczonych na drzwiach znajdziemy rys historyczny danej wsi, mapki z zaznaczonymi lokalizacjami cerkwi i dawnych gospodarstw oraz nazwiska mieszkańców. Warto więc owym dziwnym drzwiom przyjrzeć się bliżej ponieważ jednak coś za nimi się kryje. Gdy je otworzymy, staniemy oko w oko z przeszłością.


.

NIEZWYKŁE ZAKĄTKI ZIEMI SĘKOWSKIEJ